Tietoa jäsenille

 

Vakuutusyhtiö Turva

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva

Hämeenlinnan palvelutoimisto

Kaivokatu 2

13100 Hämeenlinna

Palvelu henkilöasiakkaat  01019 5110, ma - pe 8-18

 

Turvan hätäpalvelunumeroon: +358 1019 5111 (24h/vrk)

 

Yhdistyksen tarkoitus

 

Yhdistyksen toimialueena on Hämeenlinnan kaupunki ja sen tarkoituksena on koota Hämeenlinnan kaupungin, seurakunnan ja koulutuskuntayhtymä Tavastian palveluksessa työskentelevät ja yhdistyksen järjestämisalalle opiskelevat liiton piiriin.

 

Yhdistys tiedottaa:

 

Yhdistyksemme toiminnasta ja kokouksista tiedotetaan Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset  lehden järjestöpalstalla sekä työpaikkojen ilmoitustauluilla, kotisivuilla ja tarvittaessa jäsenkirjein.  Yhdistyksen syys- ja kevätkokouksista ilmoitetaan myös Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa.

Yhdistyksen sähköpostiosoite:

hml.jhl49(at)gmail.com

Yhdistyksen kotisivuosoite:

www.jhl49.jhlyhdistys.fi

 

 

Edunvalvonta

Yhdistys ja sen hallitus vastaa edunvalvonnasta ja sen kehittämisestä ja antaa neuvottelijoille tavoitteet ja ohjeistukset tehdä päätöksiä.

Tavoitteena

on muuttaa ja kehittää yhdistysrakenteet ja -työtavat vastaamaan työnantajien rakennemuutoksia sekä vahvistaa yhdistyksen toimintamahdollisuuksia.

Kouluttaa yhdistykselle yhteistyökykyisiä ja motivoituneita edustajia, joilla on toimivat suhteet päättäjiin, virkamiesjohtoon, esimiehiin ja yhteistyötahoihin.

Turvata palvelussuhde etuudet muutostilanteisa: suurkunta-, ulkoistamis-, erilaisten muutosten ja yt- asioiden yhteydessä; osallistua palavereihin (edustajat) ja tehdä yhteistyötä eri osapuolten kanssa.

Antaa tukea ammattiryhmille ja luottamusmiehille ja turvata sopimusten- ja lakien mukainen inhimillinen ja tasapuolinen kohtelu erilaisissa työyksiköissä.

Työväenlehtituki

Liiton lehtituki vuodelle 2020 on 10,00 € ja yhdistyksen tuki 14,00 €.  Tuen piiriin kuuluvat JHL:n luettelon mukaiset työväenlehdet.  Edut maksetaan suoraan tilattavalle lehdelle.

Liittovakuutus

JHL ja Keskinäinen vakuutusyhtiö TURVA ovat tehneet yhteistyösopimuksen, jonka mukaan kuulut jäsenvakuutuksen ja liittoturvavakuutuksen piiriin.  Lisäksi jäsenellä on mahdollisuus saada tuntuvia alennuksia Turvan muista vakutuksista. Jäsenvakuutus sisältää mm. vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen ja matkustajavakuutuksen.

Lisätietoja vakuutusasioista saa vakuutusvastaavalta tai JHL:n kotisivuilta