Historiaa

Hämeenlinnan kunnantyöntekijöiden historiaa yhdistyksen syntymisen ajalta:

 

Oli vuosi 1940.  Talvisota oli käyty ja sen seurauksena tänne Hämeenlinnaankin tuli paljon siirtoväkeä.   Joukossa oli ammattiyhdistysihmisiä, joita tuli myös kaupungin palvelukseen.  Näiden siirtolaisten sekä paikallisten puuhamiesten aloitteesta alettiin esittää ajatusta oman paikallisen ammattiosaston perustamisesta.  Asia puitiin niin pitkälle, että osaston perustava kokous kutsuttiin koolle 1. päivänä syyskuuta klo 10.00.

Kokous pidettiin Hämeenlinnan työväentalon pikkusalissa, johon oli kokoontunut 40 kaupungin työntekijää.  Paikalle oli kutsuttu myöskin kunnantyöntekijäin liiton edustaja, silloinen järjestäjä Reino Heinonen.  Liiton edustaja Heinonen avasi kokouksen selostaen ammatti-yhdistysliikkeen merkitystä työväen taloudellisten ja sosiaalisten olojen kehittäjänä.

Niinpä Heinosen alustuksen pohjalta päätettiin kokous nimetä osaston perustavaksi kokoukseksi, jonka puheenjohtajaksi valittiin Kusti Malen ja sihteeriksi Erik Pakkalen.  Kokous päätti liittyä Suomen Kunnantyöntekijäin Liittoon nimellä Hämeenlinnan kunnantyöntekijäin ammattiosasto.  Uuden osaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Niilo Jokinen ja sihteeriksi Erik Pakkalen.

Perustavassa kokouksessa osastoon liittyi 36 jäsentä.  Näillä toimenpiteillä on yhdistyksemme lähtenyt alkuun ja tänä päivänä 28.1.2016 yhdistyksessä on jäseniä 779.

Yhdistyksen uusi nimi "Hämeenlinnan kaupungin JHL ry" otettu käyttöön 1.1.2011.

Yhdistys perustettiin 1.9.1940.

 

JHL lukuina

Ammattiliitto JHL yhdistää kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa työskentelevät ammattilaiset sekä näille aloille opiskelevat.

Jäseniä

Noin 200 000, joista naisia noin 70 %

Yhdistyksiä

Yli 500

Luottamushenkilöitä

Noin 10 000

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu

1,38% (v. 2021)

Työ- ja virkaehtosopimuksia

Noin 100

Edustajisto

JHL:n edustajistossa on 120 edustajaa. Kuntien sopimusalalta 80, yksityiseltä sopimusalalta 35, valtion sopimusalalta 4 ja kirkon sopimusalalta 1 edustaja. Toimikausi on viisi vuotta.

Hallitus

JHL:n hallituksessa istuvat liiton puheenjohtaja ja toimialajohtaja sekä 23 jäsentä.

Liiton talous 2019

Liiton tärkeimmät talousluvut eli tulos ja tase 2019.

Toimistot

Keskustoimisto Helsingissä

9 aluetoimistoa ja niiden toimipisteet (kaikkiaan 10)

Yhteisöjäsenliitot

Yhteisöjäsenliittojen esittely

Julkisia palveluja

…ovat valtion ja kuntien tuottamat palvelut. Esimerkiksi terveyspalvelut, koulut, tutkimuslaitokset, poliisi, teiden hoito, päivähoito, vanhus-, virasto- ja kirjastopalvelut.

Yksityisiä hyvinvointipalveluja

…ovat palveluja, jotka tuotetaan verovaroin, mutta yksityisen toimesta. Esimerkiksi yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöjen päihdehuoltopalvelut, yksityisten ammattioppilaitosten tarjoamat palvelut, urheilujärjestöjen toiminta, maatalous- ja neuvonta-alojen tarjoamat palvelut. Myös yliopistot ja korkeakoulut ovat tänä päivänä yksityisiä palveluja.

JHL:n historia lyhyesti

JHL perustettiin 22.11.2005. Julkisia palveluja tuottavien ammattiliittojen yhdistymisellä tavoiteltiin neuvotteluasemien vahvistamista eri sopimussektoreilla ja neuvottelutasoilla, erityisesti jatkuvasti kasvavalla yksityisellä hyvinvointipalvelualalla. Voimien yhdistämisellä haettiin myös tehostusta yhteiskuntavaikuttamiseen. Tärkeäksi tekijäksi koettiin sekä järjestäytymisen selkeyttäminen että jäsenpalvelujen säilyttäminen laadukkaina.

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n perustivat SAK:laiset julkisten alojen liitot Kunta-alan ammattiliitto KTV, Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ja Valtion yhteisjärjestö VTY. JHL:n yhteisöjäseniksi liiton perustamisvaiheessa tulivat Merivartioliitto MVL, Tulliliitto ja Vankilavirkailijain liitto VVL.

Vuonna 1931 perustettu Kunta-alan ammattiliitto KTV oli Suomen julkisen sektorin suurin ammattiliitto. Valtaosa kuntapalveluja tuottavista palkansaajista kuului KTV:hen.

Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL (perustettu vuonna 1929) kokosi yhteen valtion ja sen laitosten ja osakeyhtiöiden sekä myös yksityisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluissa työskenteleviä työntekijöitä.

Aliupseeriliitto liittyi JHL:n yhteisöjäseneksi vuonna 2008.

Vuonna 2010 Rautatieläisten liitto teki päätöksen liittyä JHL:ään. Perustettiin Raideammattilaisten yhteisjärjestö.  JHL:n jäseniksi rautatieläiset liittyivät vuoden 2012 alussa.