Historiaa

Hämeenlinnan kunnantyöntekijöiden historiaa yhdistyksen syntymisen ajalta:

 

Oli vuosi 1940.  Talvisota oli käyty ja sen seurauksena tänne Hämeenlinnaankin tuli paljon siirtoväkeä.   Joukossa oli ammattiyhdistysihmisiä, joita tuli myös kaupungin palvelukseen.  Näiden siirtolaisten sekä paikallisten puuhamiesten aloitteesta alettiin esittää ajatusta oman paikallisen ammattiosaston perustamisesta.  Asia puitiin niin pitkälle, että osaston perustava kokous kutsuttiin koolle 1. päivänä syyskuuta klo 10.00.

Kokous pidettiin Hämeenlinnan työväentalon pikkusalissa, johon oli kokoontunut 40 kaupungin työntekijää.  Paikalle oli kutsuttu myöskin kunnantyöntekijäin liiton edustaja, silloinen järjestäjä Reino Heinonen.  Liiton edustaja Heinonen avasi kokouksen selostaen ammatti-yhdistysliikkeen merkitystä työväen taloudellisten ja sosiaalisten olojen kehittäjänä.

Niinpä Heinosen alustuksen pohjalta päätettiin kokous nimetä osaston perustavaksi kokoukseksi, jonka puheenjohtajaksi valittiin Kusti Malen ja sihteeriksi Erik Pakkalen.  Kokous päätti liittyä Suomen Kunnantyöntekijäin Liittoon nimellä Hämeenlinnan kunnantyöntekijäin ammattiosasto.  Uuden osaston ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Niilo Jokinen ja sihteeriksi Erik Pakkalen.

Perustavassa kokouksessa osastoon liittyi 36 jäsentä.  Näillä toimenpiteillä on yhdistyksemme lähtenyt alkuun ja tänä päivänä 28.1.2016 yhdistyksessä on jäseniä 779.

Yhdistyksen uusi nimi "Hämeenlinnan kaupungin JHL ry" otettu käyttöön 1.1.2011.

Yhdistys perustettiin 1.9.1940.

 

JHL

JHL:n johto: toimialajohtaja Teija Asara-Laaksonen, puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine ja toimialajohtaja Håkan Ekström

Jäseniä

lähes 220 000 joista naisia noin 70%

Yhdistyksiä

noin 600

Luottamushenkilöitä

noin 10 000

Liiton ja työttömyyskassan jäsenmaksu

1,38% (v. 2019)

Työ- ja virkaehtosopimuksia

noin 100

Edustajisto

JHL:n edustajistossa on 120 edustajaa. Kuntien sopimusalalta 80, yksityiseltä sopimusalalta 35, valtion sopimusalalta 4 ja kirkon sopimusalalta 1 edustaja. Toimikausi on viisi vuotta.

Hallitus

JHL:n hallituksessa istuvat liiton puheenjohtaja ja toimialajohtaja sekä 23 jäsentä.

Toimistot

Keskustoimisto Helsingissä

9 aluetoimistoa 

Yhteisöjäsenliitot

Yhteisöjäsenliittojen esittely JHL:n sivuilla

Julkisia palveluja

…ovat valtion ja kuntien tuottamat palvelut. Esimerkiksi terveyspalvelut, koulut, tutkimuslaitokset, poliisi, teiden hoito, päivähoito, vanhus-, virasto- ja kirjastopalvelut.

Yksityisiä hyvinvointipalveluja

…ovat palveluja, jotka tuotetaan verovaroin, mutta yksityisen toimesta. Esimerkiksi yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut, järjestöjen päihdehuoltopalvelut, yksityisten ammattioppilaitosten tarjoamat palvelut, urheilujärjestöjen toiminta, maatalous- ja neuvonta-alojen tarjoamat palvelut. Myös yliopistot ja korkeakoulut ovat tänä päivänä yksityisiä palveluja.